© 2023 by The Book Lover. Proudly created with Wix.com

Search

17/11 Medlemsmöte

Updated: Nov 2, 2019


Kallelse till medlemsmöte

Tid: 14:00

Plats: Fornby Folkhögskola, Borlänge


§1 Mötet öppnas

§2 Val av ordförande

§3 Val av sekreterare

§4 Val av justerare

§5 Mötets behöriga utlysande och godkännande av dagordning

§6 Ekonomi

§7 Fråga om föreningens fortsatta verksamhet

§8 Övriga Frågor

§9 Mötet avslutas


DFF bjuder på fika
8 views
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now