Search

28/3 Årsmöte - INSTÄLLT

Updated: Mar 24

Årsmöte DFF Datum: 28/3 2020 Tid: 12:00 Plats: Borlänge Bibliotek


Årsmöte Dalarnas Författarförbund

Tid: 12:00

Plats: Borlänge bibliotek, Borlänge

§1 Mötet öppnas

§2 Val av ordförande

§3 Val av sekreterare

§4 Val av justerare

§5 Mötets behöriga utlysande och godkännande av dagordning

§6 Verksamhetsberättelse 2019

§7 Ekonomi

§8 Godkännande av ansvarsfrihet för styrelsen

§9 Val av styrelse till kommande år

§10 Val av revisor

§11 Val av valberedning

§12 Fastställande av årsavgift

§13 Fråga om föreningens fortsatta verksamhet

§14 Övriga Frågor

§15 Mötet avslutas

0 views

© 2023 by The Book Lover. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now